Vaasan Koirakerho - Vasa Hundklubb

 

 


Etusivu-Framsidan

Kerho-Klubb

Toiminta-Aktiviteter

Vekkuli

Linkit-Länkar

Kurssit-Kurser

Kalenteri-Kalender            


 


 
TOKO/LYDNAD

 

TOKO = Koirien tottelevaisuuskoe, mutta myös tottelevaisuuskoulutuksesta käytetään nimitystä TOKO. Jokaisen koiran tulisi omata hyvät käytöstavat ja riittävä arkitottelevaisuus. On koiran omistajan velvollisuus opettaa lemmikki yhteiskuntakelpoiseksi.

Kun otamme koiran, olemme luvanneet ottaa vastuun yhdestä elämästä. Meidän on huolehdittava, että koira saa tarvitsemaansa hoitoa ja kasvatusta sekä antoisan ja virikkeellisen, terveen elinympäristön.

Tottelevaisuuskoulutus on suotavaa kaikille koirille, rodusta riippumatta. Koulutuksessa on tarkoitus parantaa ja vahvistaa ohjaajan ja koiran välistä yhteistyötä, opettaa koiralle hallittua käyttäytymistä ja ohjaajalle oikeanlaista koirankäsittelytaitoa.

Kerho järjestää harjoituksia kurssimuotoisina, noin 6-10 kertaa per kurssi.
Kurssin hinta on 10-20 € riippuen sisällöstä.

Tokovastaava on Anna-Kaisa Aho, lisätietoja infovaasankoirakerho.fi

 

Vuoden tottelevaisuuskoiran säännöt

 1. Kilpailuun saa osallistua koira, jonka omistaja on Vaasan Koirakerho r.y.:n jäsen.

 2. Omistaja itse ilmoittaa koiransa tottelevaisuustulokset osoitteeseen
  info@vaasankoirakerho.fi 31.1. mennessä.

 3. Kolme parhainta tulosta ajalta 1.1.-31.12. lasketaan yhteen, tämän lisäksi voi saada lisäpisteitä.

 4. Jos yhteispisteet ovat samat, palkinto annetaan omistajalle jonka koira kilpailee korkeammassa luokassa. Jos ratkaisua ei näin saada, arpa ratkaisee.

 5. Palkinto jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa.

 

EVL VOI AVO ALO Pisteet
305-320,0       12
289-304,5 305-320,0     11
273-288,5 289-304,6 305-320,0   10
256-272,5 273-288,5 289-304,6   9
240-255,5 256-272,5 273-288,5 190-200,0 8
224-239,5 240-255,5 256-272,5 180-189,5 7
208-223,5 224-239,5 240-255,5 170-179,5 6
192-207,5 208-223,5 224-239,5 160-169,5 5
  192-207,5 208-223,5 145-159,5 4
    192-207,5 130-144,5 3
      115-129,5 2
      100-114,5 1

Lisäpisteet:
Koulutustunnus TK1, TK2, TK3 ja TK4 = 5p.
Piirimestaruus/Rotumestaruus 1. sija = 5p. 2. sija = 3p. 3. sija = 1p.

 

 

 

 

Varje hund borde ha goda beteendevanor och tillräcklig vardagslydnad. Det är hundägarens skyldighet att lära sitt husdjur att bli samhällsduglig.

När vi tar en hund, har vi lovat att ta ansvar för ett liv. Vi måste se till, att hunden får den vård och uppfostran den behöver samt en givande och stimulerande, hälsosam omgivning.

Lydnadsskolning är önskvärd för alla hundar, oavsett ras. Med skolningen är det meningen att förbättra och förstärka samarbetet mellan föraren och hunden, att lära hunden behärskat uppförande och föraren rätt slags hundhantering.

Toko träningar har vi som kurser, 6-10 gånger per kurs. Priset är mellan 10-20€ enligt kursens innehåll.

Lydnadsansvarig är Anna-Kaisa Aho, mera information infovaasankoirakerho.fi

 

Regler för årets lydnadshund

 1.  I tävlingen får delta hund, vars ägare är medlem i Vasa Hundklubb r.f

 2. Ägaren själv anmäler sin hunds lydnadsresultat till adress
  info@vaasankoirakerho.fi senast 31.1.

 3. De tre bästa resultaten för tiden 1.1. – 31.12. räknas ihop, man kan också få
  tilläggspoäng.

 4. Om poängen faller lika ges pokalen till den ägare vars hund tävlar i högre
  klass. Om avgörandet inte kan ske på detta sätt avgör lotten.

 5. Priset delas ut på föreningens årsmöte.

 

EKL SKL ÖKL NKL Poäng
305-320,0       12
289-304,5 305-320,0     11
273-288,5 289-304,6 305-320,0   10
256-272,5 273-288,5 289-304,6   9
240-255,5 256-272,5 273-288,5 190-200,0 8
224-239,5 240-255,5 256-272,5 180-189,5 7
208-223,5 224-239,5 240-255,5 170-179,5 6
192-207,5 208-223,5 224-239,5 160-169,5 5
  192-207,5 208-223,5 145-159,5 4
    192-207,5 130-144,5 3
      115-129,5 2
      100-114,5 1

Tilläggspoäng:
Lydnadsskolningmärke TK1, TK2, TK3, TK4 = 5 p.
Distriktsmästerskap / Rasmästerskap 1. plats = 5 p. 2. plats = 3 p. 3. plats = 1 p.

 

 

 

 


 
 

 

© VKK / TM