Klubb
   
Funktionärer
   
Historik
   

Klubbstuga

   
Medlemsansökan

 

 

 

MEDLEMSANSÖKAN

Om du vill bli medlem fyll in ansökan och betala medlemsavgiften.

Gamla medlemmar får medlemsavgiften efter årsmöte.

Om du är gammal medlem men fick ingen faktura, fyll in ansökan igen.

Namn x)
Address x)
Postnummer x)
Postanstalt x)
Telefonnummer
Email
Hundens ras
Bankens x)  arkivnummer
x) obligatorisk fråga  
   

Medlemsavgift år 2019 är 20 €.

Copyright © Kipa, 2014. All Rights Reserved.