Vaasan koirakerho ry

Kaikkien koirien kerho

Vasa hundklubb rf

Alla hundars hundklubb

Kerhomme on voittoa tavoittelematon yhdistys ja näin ollen pystymme pitämään jäsenmaksut ja kurssien hinnat edullisina.

 

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään kurssi- ja koulutustarjontaamme  jäsentemme tarpeiden ja toiveiden pohjalta. 

 

Toimintamme on yhteisöllistä eli halutessasi voit jäsenenä olla mukana ideoimassa ja järjestämässä sitä kanssamme. 

Vår klubb rf.s medlems-och kursavgifter är förmånliga, då föreningens verksamhet är ideell.

 

Vi strävar till att ordna verksamhet enligt medlemmarnas önskemål. 

 

Som medlem får du gärna bidra till vår gemenskap genom att komma med ideér eller delta i verksamhetsarrangemangen.

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Välkommen med i vår verksamhet!

Tietosuoja - Dataskyddsbeskrivning

Vaasan koirakerhon tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Vaasan koirakerho / Vasa hundklubb

Kuulankatu 11, 65230 Vaasa

email: info@vaasankoirakerho.fi

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

info@vaasankoirakerho.fi

 

 

2. Rekisteröidyt

Vaasan koirakerhon ylläpitämä rekisteri sisältää Vaasan koirakerhon jäsenet sekä kursseille ilmoittautuneet henkilöt

 

 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn jäsensuhteen perusteella

 

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 

•       jäsenviestintä/asiakasviestintä

•       yhteydenottojen ja palautteiden käsitteleminen

•       ajanvaraus

•       kursseille/koulutuksiin/tapahtumiin ilmoittautuminen

•       maksujen vastaanottaminen

•       muiden jäsensuhdetta koskevien asioiden hoitaminen

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 

Yhteystiedot

•       nimi

•       sähköposti

•       puhelinnumero

•       Mahdollisesti myös katuosoite (jos asiakas on sen ilmoittanut)

•       Koiran tiedot (jos asiakas on ne ilmoittanut)

•       tiedot kenttävarauksista tai ostetuista palveluista

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

 Vaasan koirakerho / Vasa hundklubb

Kuulankatu 11, 65230 Vaasa

email: info@vaasankoirakerho.fi

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

•       asiakkaalta itseltään jäsensuhteen syntyessä

•       asiakkaalta itseltään ilmoittautuessaan kursseille/koulutukseen

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle kouluttajalle kyseiseen koulutukseen osallistuvien henkilöiden osalta, siltä osin kuin se on tarpeellista koulutuksen toteuttamiseksi (osallistujan nimi, koiran nimi ja koiran muut tiedot). Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain niin vaatiessa.

 

8. Käsittelyn kesto

Asiakasrekisteristä tiedot poistetaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

 

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee vain rekisterinpitäjä.

 

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 

Julkaistu 13.1.2022

 

 

Vaasan koirakerho/ Vasa hundklubb ylläpitää seuraavia tietoja:

 

 

1.JÄSENREKISTERI

Yhdistys ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä. Jäsenrekisteriin kirjataan nimi, kotipaikkakunta, jäseneltä saatu sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tieto jäsenmaksun maksamisesta vuosittain. Tiedot ovat tarpeellisia yhdistyksen toiminnan kannalta. Jäsenrekisterin vastuuhenkilö on yhdistyksen jäsensihteeri. 

Jäsenrekisterin rekisteriseloste on saatavilla, www.vaasankoirakerho.fi

 

 

2.TAPAHTUMAKOHTAISET OSALLISTUJATIEDOT

Yhdistys ylläpitää tapahtumakohtaisia osallistujatietoja. Osallistumistiedoissa kerätään tapahtuman järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot, joita voivat olla mm. yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), koiran nimi ja taso tapahtuman lajissa sekä muut tapahtuman järjestämisen kannalta oleelliset tiedot.  Tiedot kootaan Googlen Drive-palveluun. Tietoja käsittelee henkilö, joka on oikeutettu niiden käyttämiseen (esimerkiksi tapahtuman järjestäjä). Tiedot poistetaan, kun tapahtuma on ohi. Tapahtumaan osallistujille lähetetään tapahtuman aikataulukirje ynnä muu oleellinen tieto tapahtuman osalta sähköpostitse.

 

 

VARAUTUMINEN TIETOTURVAVUOTOON

Yhdistyksen oman tiedottamisen kautta voi tapahtua tietoturvariski. Tätä riskiä minimoidaan lähettämällä yhdistyksen tiedotteet ym. käyttämällä sähköpostin piilokopio ominaisuutta. Yhdistyksen ylläpitämät tiedot ovat jäsenen itsensä ilmoittamia (sähköposti, puhelinnumero ja mahdollisesti muut tapahtumakohtaisesti tarvittavat oikeutetut henkilöt).

 Mikäli yhdistyksen jäsenrekisterin tiedot, kuten sähköpostilista, vahingossa leviää julkiseen käyttöön (piiloviesti-ominaisuutta ei muistettu käyttää), ilmoittaa rekisterinpitäjä roolissaan tietoturvaloukkauksesta viipymättä saatuaan sen tietoonsa.

 

 

JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Yhdistys ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä. Tiedot ovat tarpeellisia yhdistyksen toiminnan kannalta.

 

 

Rekisterinpitäjä

Vaasan koirakerho / Vasa hundklubb 

Rekisteriasioista vastaava henkilö tai yhteyshenkilö

Yhdistyksen jäsensihteeri

Rekisterin nimi

Vaasan koirakerhon / Vasa hundklubb jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yhdistyslain mukainen jäsenrekisteri

Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin kirjataan nimi, jäseneltä saatu sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotipaikkakunta, sekä tieto jäsenmaksun maksamisesta vuosittain.

Jäsen ilmoittaa muuttuneet yhteystietonsa rekisterin ylläpitäjälle.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta muulloin, kuin siinä tilanteessa, jos poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa vaatii rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa. Rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteristä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpitää yhdistyksen jäsensihteeri.

 

Rekisteriä ylläpidetään Googlen Drive-palvelussa.

 

Rekisterin katseluoikeudet oikeutetun edun kautta ovat yhdistyksen hallituksella.

 

Rekisteriä päivitetään vuosittain. Vanhentuneet jäsentiedot poistetaan rekisteristä vuosittain.

 

Dataskyddsbeskrivning

Sekretesspolicy för Vasa hundklubb

 

1. Registerupprätthållare

 Vaasan koirakerho ry. / Vasa hundklubb rf.

 Kuulagatan 11, 65230 Vasa

email: info@vaasankoirakerho.fi

 

Registrets kontaktuppgifter:

info@vaasankoirakerho.fi

 

 2. Registrerade

 Vasa hundklubb register innehåller information om  hundklubbens medlemmar och de personer som deltagit i olika kurser.

 

3. Skäl för att upprätthålla registret och dess syfte

  Personuppgifter behandlas utgående från den registrerades kundrelation.

 

Hantering av personuppgifter och registrets användningssyfte

 Personuppgifter behandlas endast för på förhand bestämda ändamål, som är följande:

 

 – kundkommunikation

 – kontakt och hantering av feedback

 – tidsbokning

 – anmälningar till kurser / skolning / evenemang

 – mottagande av betalningar

 – hantering av andra kundrelaterade ärenden

 

4. Personuppgifter som ska lagras i registret

 Kundregistret innehåller följande information:

 

Kontaktuppgifter

 – namn

 – e-post

 – telefonnummer

 – eventuellt också gatuadress (om kunden har angett den)

 – hundens uppgifter (om kunden har meddelat)

 – information om reserverade tider, eller köpta tjänster

 

5. Den registrerades rättigheter

 Den registrerade användaren har följande rättigheter, som denne kan begära tillgång till genom att kontakta:

 Vaasan koirakerho / Vasa hundklubb

Kuulagatan 11,65230 Vasa

email: info@vaasankoirakerho.fi  

 

Granskningsrätt

Den registrerade kan granska den personliga informationen som lagrats.

Rätten att korrigera information

Den registrerade kan begära att få korrigerat felaktiga eller ofullständiga uppgifter om hen.

Besvär

En registrerad person kan göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter om henn anser att personuppgifter har behandlats olagligt.

Direktmarknadsföringsförbud

Den registrerade har rätt att neka tillgång till data för direktmarknadsföring.

Rätt till radering av uppgifter

Den registrerade har rätt att begära att uppgifter raderas om behandling av dessa inte är nödvändig. Begäran om borttagning behandlas, varefter informationen antingen raderas eller så ges en motiverad anledning till varför data inte kan raderas.

 Det bör noteras att upprätthållaren av registret kan ha lagstadgade eller andra rättigheter för att inte ta bort den begärda informationen. Registerupprätthållaren är skyldig att hålla bokföring i enlighet med redovisningslagen (kapitel 2, avsnitt 10) under en tidsperiod  på tio år. Därför kan bokföring inte tas bort innan tidsfristen löper ut.

 

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter rörande en registrerad person endast grundar sig på samtycke, och inte på  kundförhållande eller medlemskapet, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Den registrerade kan överklaga beslutet till dataskyddsombudsmannen.

Registraren har rätt att kräva att behandlingen av kontroversiella uppgifter begränsas tills ärendet är löst.

Rätt att överklag

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsansvarig om hen anser att behandling av personlig information strider mot gällande sekretesslagstiftning. Kontaktuppgifter för datatillsynsmannen: 

 www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Stadgenliga informationskällor

 Kundinformation tillhandahålls regelbundet:

 – från kunden själv när kundrelation ingås

 – när kunden anmält sig  till kurs eller träning

 

7. Regelbunden informationskommunikation

Informationen kommer som regel inte att lämnas till tredje part. Information kan lämnas ut till tredje part när det gäller kursdragare till personer som deltar i dennes kurs, i den mån det är nödvändigt för att genomföra utbildningen (deltagarens namn, hundens namn och annan information om hunden). Information kan lämnas till myndigheterna när det krävs enligt lag.

 

8. Behandlingtidens längd

Kunddata tas bort ur registret i enlighet med dataskyddsförordningen efter utgången av kundrelation. 

 

9. Personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast av registerhållaren.

 

10. Överföring av data utanför EU

Personuppgifter kommer inte att överföras utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

11. Automatiskt beslutsfattande och profilering

 Personlig information används inte för automatisk beslutsfattande eller profilering.

 

Publicerad 13.1.2022 

Vasa hundklubb samlar in följande information:

 

 

1.MEDLEMSREGISTER

Föreningen upprätthåller ett medlemsregister i enlighet med föreningslagen. I medlemsregistret samlas namn, hemort, e-postadress, telefonnummer och gjorda betalningar av medlemsavgiften. Uppgifterna behövs för föreningsverksamheten. Ansvarsperson för medlemsregistret ör föreningens medlemssekreterare. Registerbeskrivning nedan.

 

2.DELTAGARUPPGIFTER

Föreningen samlar in uppgifter om deltagarna i olika evenemang. Uppgifterna som insamlas behövs för evenemangets arrangemang. Dylika uppgifter kan vara t ex kontaktuppgifter (namn, e-postadress och telefon), hundens namn och nivå och andra väsentliga uppgifter. Uppgifterna sparas i Google Drive och raderas då evenemanget är över. Rättigheter till uppgifterna har bara personer som deltar i arrangemanget av händelsen. Uppgifter om evenemanget, tidtabeller och dyl. skickas till deltagarna per epost.

 

BEAKTANDE AV RISK FÖR DATALÄCKAGE

Föreningens kommunikation kan utgöra en dataläckagerisk. Denna minimeras genom att det i e-post används ”hemlig kopia” funktion. Ifall information från föreningens medelmsregister sprids olovligt, t ex genom att ”hemlig kopia” funktionen inte använts, meddelar registerhållaren omgående om dataskyddsbrott.   

 

MEDLEMSREGISTRETS REGISTERBESKRIVNING

Föreningen upprätthåller ett medlemsregister i enlighet med föreningslagen. Uppgifterna behövs för föreningens verksamhet.

 

 

Registerhållare

Vasa hundklubb 

Registrets ansvarsperson

Föreningens medlemssekreterare

Registrets namn

Vasa hundklubb medlemsregister

Registrets ändamål

I föreningslagen lagstadgat medlemsregister

Registrets innehåll

Namn, e-postadress, telefonnummer, hemort och betalningsuppgifter gällande medelmsavgiften. Medlemmarna uppdaterar sin information i registret.

Lagenligt utlämnande av uppgifter samt utlämnande av uppgifter inom och utanför EU.

Uppgifter ur medelmsregistret får inte utlämnas annat än i fall där polisen eller annan myndighet enligt lag har rätt till uppgifterna. Uppgifter utlämnas inte till EU eller utanför EU. Registret är inte kopplat till något annat register.

Principer för skydd av registrets data.

Registret upprätthålls av föreningens medlemssekreterare.

 

Registret upprätthålls i molnservicen Google Drive.

 

Föreningens styrelse har läsrättigheter till registret.

 

Registret uppdateras årligen. Föråldrade uppgifter raderas årligen.